replika Rolex swiss rolex replica watches replica watches

Úvod

BKŠ
Bližší informace

Pokud máte zájem o studium korespondenční nebo elektronickou formou, můžete se přihlásit a začít hned studovat:

  • Slovo pro dnešní den
    Nyní – praví Hospodin – obraťte se ke mně celým svým srdcem, v postu, nářku a pláči! Roztrhněte svá srdce, a ne pouze šaty, a obraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je dobrotivý a milosrdný... (srov. Jl 2,12-13)