BIBLICKÁ KORESPONDENČNÍ ŠKOLA KOINONIE JAN KŘTITEL

INFORMACE

ETAPY

Studium je rozděleno do tří etap
po osmi měsících (viz níže)

ZKOUŠKA

Každá etapa je v letních měsících zakončena písemnou a ústní zkouškou

DIPLOM

Po absolvování všech tří etap student obdrží diplom

STUDIUM

Studium probíhá v dopisní nebo v elektronické formě

STUDIUM


Dopisní forma

•Etapy začínají libovolně podle potřeb studenta
•Nová lekce bude zaslána až po obdržení vyhotovených úkolů
•Zásilka obsahuje studijní materiál se zadáním úkolů, opravené úlohy předchozí lekce
•Příspěvek na úhradu nákladů činí měsíčně 190 Kč (pro členy Koinonie 160 Kč)

Elektronická forma

•Etapy začínají libovolně podle potřeb studenta
•Novou lekci lze zpracovat až po kontrole vyhotovených úkolů
•E-mail obsahuje studijní materiál se zadáním úkolů, opravené úlohy předchozí lekce a cvičné testy
•Příspěvek na úhradu nákladů činí měsíčně 150 Kč (pro členy Koinonie 120 Kč)
•Všechny soubory jsou ve formátu PDF

NÁPLŇ STUDIA

I. etapa – EVANGELIA

1. lekce: Bible – Slovo Boží
2. lekce: Evangelium a evangelia
3. lekce: Čtyři evangelia
4. lekce: Prostředí Nového zákona
5. lekce: Ježíšovo dětství v evangeliu
6. lekce: Počátek Ježíšova veřejného působení
7. lekce: Království
8. lekce: Velikonoční události

II. etapa – SKUTKY, LISTY, ZJEVENÍ

9. lekce: Počátky církve
10. lekce: Poslání
11. lekce: Pavlovy listy I
12. lekce: Pavlovy listy II
13. lekce: Pavlovy listy III
14. lekce: Katolické listy I
15. lekce: Katolické listy II
16. lekce: Zjevení Janovo

III. etapa – STARÝ ZÁKON

17. lekce: Počátky lidstva a Izraele
18. lekce: Putování do zaslíbené země
19. lekce: Obsazení zaslíbené země
20. lekce: Monarchie v Izraeli
21. lekce: Proroci
22. lekce: Vyhnanství a návrat
23. lekce: Mudrosloví v Izraeli
24. lekce: Doba Makabejských a apokalyptická mesiánská očekávání

PLATBA

K úhrazení nákladů studia BKŠ můžete využít těchto údajů:

  •číslo účtu: 279886573/0300
  •název účtu: Koinonia Giovanni Battista — Koinonia Jan Křtitel
  •název banky: ČSOB (Sedláčkova 26a, Plzeň 305 05)
  •SWIFT/BIC: CEKOCZPP
  •měna účtu: CZK
  •konstantní symbol: 0308 (není však již třeba uvádět)
  •variabilní symbol: uveďte svoje datum narození ve formátu DDMMRR, kde DD je den, MM měsíc a RR poslední dvojčíslí roku Vašeho narození (tzn. pokud jste se narodil/a např. 1.3.1975, bude variabilní symbol 010375)
  •avízo: BKŠ
  •adresa (majitele účtu): Koinonia Jan Křtitel, Budilovo nám. 1, 321 00 Plzeň-Litice

PŘIHLÁŠKA