10.12.2010

Platební údaje

K úhrazení nákladů studia BKŠ můžete využít těchto údajů:

  • číslo účtu: 279886573/0300
  • název účtu: Koinonia Giovanni Battista — Koinonia Jan Křtitel
  • název banky: ČSOB (Sedláčkova 26a, Plzeň 305 05)
  • SWIFT/BIC: CEKOCZPP
  • měna účtu: CZK
  • konstantní symbol: 0308 (není však již třeba uvádět)
  • variabilní symbol: uveďte svoje datum narození ve formátu DDMMRR, kde DD je den, MM měsíc a RR poslední dvojčíslí roku Vašeho narození (tzn. pokud jste se narodil např. 3.6.1961, bude variabilní symbol 030661)
  • avízo: BKŠ
  • adresa (majitele účtu): Koinonia Jan Křtitel, Budilovo nám. 1, 321 00 Plzeň-Litice