11.10.2010

Náplň studia

 • I.etapa – EVANGELIA
  • 1. lekce: Bible – Slovo Boží
  • 2. lekce: Evangelium a evangelia
  • 3. lekce: Čtyři evangelia
  • 4. lekce: Prostředí Nového zákona
  • 5. lekce: Ježíšovo dětství v evangeliu
  • 6. lekce: Počátek Ježíšova veřejného působení
  • 7. lekce: Království
  • 8. lekce: Velikonoční události
 • II.etapa – SKUTKY, LISTY, ZJEVENÍ
  • 9. lekce: Počátky církve
  • 10. lekce: Poslání
  • 11. lekce: Pavlovy listy I
  • 12. lekce: Pavlovy listy II
  • 13. lekce: Pavlovy listy III
  • 14. lekce: Katolické listy I
  • 15. lekce: Katolické listy II
  • 16. lekce: Zjevení Janovo
 • III.etapa – STARÝ ZÁKON
  • 17. lekce: Počátky lidstva a Izraele
  • 18. lekce: Putování do zaslíbené země
  • 19. lekce: Obsazení zaslíbené země
  • 20. lekce: Monarchie v Izraeli
  • 21. lekce: Proroci
  • 22. lekce: Vyhnanství a návrat
  • 23. lekce: Mudrosloví v Izraeli
  • 24. lekce: Doba Makabejských a apokalyptická mesiánská očekávání