11.10.2010

Informace

Základní informace:

 • Studium je rozděleno do tří etap po osmi měsících (viz studijní etapy).
 • Každá etapa je v letních měsících zakončena písemnou a ústní zkouškou v rámci víkendového kurzu, na němž se také opakuje a shrnuje probrané učivo.
 • Po absolvování všech tří etap student obdrží diplom.
 • Studium probíhá v dopisní formě nebo elektronické (E-škola).
 • Biblický kursJežíš ve čtyřech evangeliích: 5.–8. července 2018

Dopisní forma:

 • Každá etapa začíná vždy v měsíci listopadu.
 • Student obdrží novou lekci vždy k poslednímu dni v měsíci.
 • Zásilka obsahuje studijní materiál se zadáním úkolů, opravené úlohy předchozí lekce a ofrankovanou obálku.
 • Příspěvek na úhradu nákladů činí měsíčně 190 Kč (pro členy Koinonie 160 Kč).

Elektronická forma :

 • Etapy začínají libovolně podle potřeb studenta.
 • Novou lekci lze zpracovat až po kontrole vyhotovených úkolů.
 • E-škola obsahuje studijní materiál se zadáním úkolů, opravené úlohy předchozí lekce a cvičné testy.
 • Příspěvek na úhradu nákladů činí měsíčně 150 Kč (pro členy Koinonie 120 Kč).
 • Všechny soubory jsou ve formátu PDF nebo HTM (feeware pro prohlížení).

Platební podmínky :

 • Poplatek je možné uhradit jednorázově či v měsíčních splátkách, a to buď v hotovosti, nebo složenkou typu A či C, nebo bankovním převodem na účet České spořitelny 2491734349/0800.
 • Pokud se rozhodnete pro úhradu formou měsíčních splátek, bude vám každá nová lekce zaslána (zpřístupněna) až po uhrazení lekce předchozí.
 • V případě převodu peněz bankou či poštou můžete použít následující údaje.

Storno podmínky :

 • Pokud se po uhrazení příslušného poplatku rozhodnete od studia odstoupit, bude vám vráceno 90% zaplacené částky (při odstoupení před zasláním či zpřístupněním první lekce), případně 75% (při odstoupení před zasláním či zpřístupněním lekce třetí). V případě odstoupení po zaslání (zpřístupnění) třetí lekce se již zaplacená částka nevrací.